Skaidrojumi par videonovērošanu
Izšķirtspēja dažādās videonovērošanas tehnoloģijās

Vairumā gadījumu augstāko izšķirtspēju, ko iegūst no analogajām videokamerām, ir 4CIF jeb 704x576 punkti.

IP kameru izšķirtspēja variē no VGA (600x400) līdz 5 megapikseļiem.

Zemāk redzams 4CIF un 2 megapikseļu attēlu salīdzinājums. Šajā gadījumā izšķirtspēja ir tāda, kas varētu būt nepiemērota izdalītā cilvēka personas identifikācijai. Pieņemts, ka personas identifikācijai cilvēka sejas platumā jāietilpst 80 pikseļiem. Pievērsiet uzmanību, ka 4CIF formāta attēlā izšķirtspēja identifikācijas nolūkiem sastāda mazāk kā pusi no optimālā standarta. Arī 2 megapikseļu attēlā izšķirtspēja (65 pix sejas platumā) vēl nav optimāla, lai viennozīmīgi identificētu personu. Šajā gadījumā aiz izdalītās personas atrodošos cilvēkus identificēt būs apgrūtināti vai neiespējami.

Lai pareizi izvēlētos videonovērošanas attēla izšķirtspēju, nepieciešamas noteikt novērošanas mērķi un uzdevumu. Viens no biežākajiem uzdevumiem ir personas un notikumu gaitas noskaidrošana. Videonovērošanas industrijas praksē pieņemts sekojošs iedalījums, cik lielā izšķirtspējā jābūt attēlam katra uzdevuma veikšanai.

 

Izšķiršanas pakāpe Pikseļu skaits uz sejas platumu
Personas identifikācija        80 pix
Personas atpazīšanas 16 pix
Personas konstatēšana 3 pix
  • Personas identifikācija nozīmē to, ka pēc attēla var viennozīmīgi pierādīt, ka uz konkrētā attēla ir attēlota konkrēta persona.
  • Personas atpazīšana nozīmē, ka attēla redzamo personu var atpazīt tie, kas šo personu jau pazinuši iepriekš. Tomēr, vizuālā informācija ir pārāk nepilnīga, lai personu varētu identificēt. Atpazīšana ir tikai subjektīvs secinājums par attēlā redzamo. Cilvēka smadzenes sasaista neskaidro attēlu ar atmiņā esošo pazīstamo tēlu, taču to, ko atapzīst cilvēka smadzenes pagaidām ne vienmēr var viennozīmīgi konstatēt tehnika.
  • Personas konstatēšana nozīmē, ka var saprast, ka attēlā redzama cilvēka seja.
     

Zemāk attēlos ir ilustrēti piemēri, kā no 2 megapikseļu un 4CIF izšķirtspējas var iegūt cilvēka sejas attēlu tajā rezolūcijā, kas ir pietiekama vai mazāka par atpazīšanai nepieciešamo.

 

Zinot, kādu pikseļu skaitu jānodrošina uz sejas platumu, var aprēķināt, cik plata var būt skata zona, kur atrodas novērojamā persona. Piemēram, ar 4CIF izšķirtspēju, personas identifikāciju labi var nodrošināt ietverot zonu, kas nav platāka par 1,5 metriem. Rēķina, ka uz sejas platumu jābut 80 pikseļiem, savukār seja vidēji ir 16 cm plata.

Var piemērot šādu aprēķinu 4CIF izšķirtspējā platumā ir 704 pikseļi = tajā ietilpst 8.8 x 80 pikseļi, un tātad 8,8 sejas attēli, kas derīgi identifikācijai.

 

 

Piezīme: Filmējamais skata platums šajā gadījumā ir domāts redzamais laukums, kas ir tādā pašā attālumā, kā cilvēks priekšplānā. Aiz viņa mēs redzam daudz plašāku skatu, taču tas nav novērošanas objekts, kad runa ir par personas identifikāciju.

 

Izšķirtspēja atkarībā no skata leņķa platuma

Lūk, mēs redzam līdzās viena un tā paša skata fragmenta salīdzinājumu, kad tas filmēts divās galējās zooma pozīcijās. 1. gadījumā ar platāko skata leņķi attēla detaļas ir neskaidrākas, bet 2. gadījumā ar šaurāku leņķi, kas ir 30o, iegūstam smalkāku attēla detalizāciju.

Citiem vārdiem, sašaurinot skata leņķi, mēs it kā pievelkam attēlu tuvāk jeb "piezūmojam",  un tādējādi nodrošinām labāku detaļu saskatāmību. 

Zemāk redzamais piemērs veidots no 2 megapikseļu video: 


 
Par MumsPiegādes noteikumiVideoPakalpojumiKontakti