Skaidrojumi par videonovērošanu
Videonovērošanas atbilstība Alkoholisko dzērienu aprites likumam

Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.panta 1.1 daļas 2.punktā noteiktajam, ja tiek tirgots alkohols ar alkohola saturu vairāk kā 5.8 procenti, - alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā jānodrošina nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas.

 

Tā kā mērķis ir nodrošināt iespēju kontrolēt, ka alkoholiskie dzērieni netiek pārdoti nepilngadīgajiem, videonovērošanas iekārtām ir jābūt tādai kvalitātei (izšķirtspējai), lai kontrolējošās iestādes, pārbaudot videoierakstus, varētu konstatēt noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz alkoholisko dzērienu realizāciju nepilngadīgām personām.

Drošībai.lv speciālisti iesaka ņemt vērā sekojošus apsvērumus, pildot likumā noteiktās prasības:

  • Kas ir reālā laika ieraksts? Reālā laika ieraksts pēc Eiropas videonovērošanas standartiem ir nepārtraukts ieraksts ar intensitāti 24 kadri sekundē.
  • Kāda ir nepieciešama video ieraksta kvalitāte, lai varētu nodrošināt likuma prasības izpildi. Likuma nolūks ir novērst alkohola tirdzniecību nepilngadīgajiem, tātad arī videonovērošanas uzdevums ir konstatēt, vai persona, kurai pārdod alkoholu ir nepilngadīga. Lai noteiktu personas vecumu, ir nepieciešams identificēt personu. Lai video ieraksta attēlā viennozīmīgi varētu noteikt personas identitāti, attēla izšķirtspējai jābūt tādai, ka uz sejas platumu ir 80 pikseļi. Filmējot piemēram, ar labu analogo kameru uz labas DVR ierīces var ierakstīt attēlu 4CIF izšķirtspējā, kas ir 704 x 576 punkti. Jāievēro, ka pie šādas izšķirtspējas, filmējamā skata platums nedrīkstētu pārsniegt 1,5 m vietā, kur atrodas identificējamā persona.

 

 

 

Datu valsts inspekcijas rekomendācija:

Datu apstrāde videonovērošanas jomā (.pdf)

Par MumsPiegādes noteikumiVideoPakalpojumiKontakti